foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Pho La; PGS. TS. Nguyễn Huỳnh Trang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.2/ L100. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The present study examines the impact of infographics on EFL learners' grammar retention and their attitudes toward implementing infographics in grammar courses. The study focuses on how infographics affect non-English majors' learning and retention of grammar, mainly English verb tenses.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn