foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Như Ngọc; PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 428.4/ Ng419. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

This study attempted to first investigate the effects of TBLT on students’ reading ability at Ban Tan Dinh High School. In addition, it also examined whether the implementation of TBLT will bring the positive attitude to EFL Upper Secondary students’ reading comprehension skill

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn