foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thảo Nguyên; TS. Nguyễn Thị Phương Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 808.042/ Ng527. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

The major objectives of this study are to assess (1) the effects of ideageneration strategies, group discussion and freewriting, on Vietnamese EFL students’ expository writing performance and (2) the changes in these students’ writing selfefficacy after they used the idea-generation strategies for their writing.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn