foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Thu Hiền; TS. Nguyễn Thị Thu Thủy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về trách nhiệm của Tòa án trong thi hành án dân sự; phân tích, đánh giá các nội dung lý luận liên quan tới quan hệ pháp luật thi hành án dân sự, đồng thời luận văn đề xuất các định hướng và giải pháp hoàn thiện hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự, góp phần tạo chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự, khắc phục tình trạng án (số việc thi hành án, số tiền thi hành án) tồn đọng, kéo dài, nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án, nâng cao kỷ cương phép nước và tính nghiêm minh của pháp luật; đề xuất các giải pháp tăng cường trách nhiệm của Tòa án trong thi hành án dân sự.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.