foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Minh Ngoan; TS. Nguyễn Thị Láng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.597085/ Ng406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện, làm rõ khái niệm, bản chất quyền nhân thân theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghiên cứu những đặc điểm riêng về quyền nhân thân, từ đó sẽ đề xuất các giải pháp thích hợp để hoạt động bảo vệ quyền nhân thân đối với công dân của Tòa án và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đạt hiệu quả hơn. Từ khảo sát thực tiễn kết hợp nghiên cứu các quan điểm để lựa chọn biện pháp bảo vệ quyền nhân thân đối với công dân của Tòa án và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các hiện tượng xâm phạm quyền nhân thân của cá nhân.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.