foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Cảnh Hợp (chủ biên).

Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật Gia Việt Nam. Năm xuất bản: 2018.

Mô tả: 757Tr, 16 x 24cm. Số định danh: 342.597/ H466. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1. Những vần đề chung về Luật Hành chính Việt Nam. Phần 2. Các chủ thể của Luật Hành chính Việt Nam. Phần 3. Hình thức và phương pháp quản lý nhà nước. Phần 4. Cưỡng chế hành chính. Phần 5. Kiểm soát đối với hoạt động quản lý nhà nước.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn