foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Th108. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, các quy định của luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội cướp giật tài sản và thực tiễn áp dụng. Qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật, hiệu quả áp dụng pháp luật, nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật về tội cướp giật tài sản.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn