foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Mỹ Linh; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ L312 . Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn làm rõ cơ sở lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về kiểm sát điều tra vụ án hình sự và thực tiễn thực hiện. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra vụ án hình sự ở nước ta trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn