foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trang Thanh Bình; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59703/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc định tội danh, định khung tăng nặng và quyết định hình phạt đối với Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam. Đồng thời, chỉ ra những thực trạng của pháp luật và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật để xử lý loại tội phạm này.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn