foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Diệp Tường Vi; TS. Trịnh Thị Lan (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12 / V300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng được hệ thống giới thuyết về dạy học môn Ngữ văn theo định hướng tích hợp. Bao gồm hệ thống giới thuyết về việc dạy học VNL, giới thuyết về tích hợp và dạy học tích hợp;

- Trình bày được tiến trình tổ chức giờ dạy VNL trong chương trình Ngữ văn 11 theo định hướng tích hợp qua việc xây dựng các nguyên tắc thiết kế và triển khai bài học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS theo định hướng tích hợp;

- Thiết kế được giáo án thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi của đề tài nghiên cứu và rút ra những ưu điểm và hạn chế của việc ứng dụng đề tài. Từ đó sửa chữa, hoàn thiện đề tài ứng dụng có hiệu quả hơn trong thực tiễn giảng dạy sau này.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.