foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Huyền My; Nguyễn Hùng Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ M600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Hai Yến từ đó đề ra một số giải pháp giúp công ty quản lý và hạch toán vốn bằng tiền có hiệu quả hơn trong tương lai.

 

Tác giả: Đoàn Thị Tuyết Trân; Nguyễn Thị Mỹ Ân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Tr121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Hạo từ đó tìm ra các ưu điểm và nhược điểm còn tồn tại tại công ty để kịp thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp công ty khắc phục nhược điểm và hoàn thiện hơn công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH MTV Thương mại Gia Hạo.

 

Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung; Nguyễn Thị Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.867/ Nh513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Xáng Trà Vinh, từ đó đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp một cách hợp lý, tiết kiệm chi phí, nguồn lực kinh tế và nhân lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Tác giả: Bùi Y Yên; Nguyễn Châu Hùng Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.7/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc. Đánh giá hiệu quả kế toán tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ Phần Trà Bắc, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm cũng như giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Cổ phần Trà Bắc.

 

Tác giả: Lâm Ngọc Hà; Bùi Thanh Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.46/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài '' kế toán thuế GTGT tại công ty Đầu tư và Phát triển Nguyên Phúc '' được nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng kế toán thuế GTGT tại công ty từ đó đưa ra những giải pháp để công tác kế toán thuế GTGT được hoàn thiện và đạt được hiệu quả hơn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn