foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trâm; Trần Kim Ngân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.76/ Tr120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty Bảo Minh Trà Vinh. Qua việc thực hiện đề tài này có thể giúp ta đánh giá được hiệu quả hoạt động tài chính của công ty,từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán vốn bằng tiền và nợ phải thu tại Công ty.

 

Tác giả: Lý Thị Mỹ Hiền; Phạm Văn Cà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 116Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.8/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty CP xây dựng Phú Thành. Từ đó, có thể đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận của công ty.

Tác giả: Trương Thị Mộng Trinh; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 54Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.73/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu lý thuyết về công tác kế toán TSCĐ hữu hình trong Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Đánh giá hiện trạng công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp giúp hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ hữu hình tại Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh.

 

Tác giả: Trầm Thị Thủy Tiên; Nguyễn Thị Diễm Trinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.839/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty. Đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh. Từ đó, đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị.

 

Tác giả: Nguyễn Thắng Lợi; Đặng Thị Hân Ly (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.44/ L462. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và phân tích công tác thu thuế GTGT tại Chi cục thuế thành phố Trà Vinh trong 03 năm 2010, 2011, 2012. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế GTGT trên địa bàn thành phố Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn