foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Huệ; GS. TS. Nguyễn Văn Lợi (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm: 2010. Mô tả: 113Tr, kích thước: 21x29 cm. Số định danh: 495.932/ H507. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận án:

Tìm hiểu quá trình tiếp xúc ngôn ngữ giữa Khmer và Việt ở ĐBSCL nói chung và Trà Vinh nói riêng (lịch sử cộng cư, tiếp xúc, những kết quả do TXNN). Miêu tả trạng thái hiện nay của sự TXNN giữa Khmer và Việt (ảnh hưởng ngôn ngữ, song ngữ, chức năng xã hội, thái độ ngôn ngữ, các hiện tượng giao thoa, chuyển mã ở cả thể song ngữ trong TXNN Khmer, Việt). Nghiên cứu vấn đề giáo dục song ngữ trong cộng đồng Khmer Trà Vinh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn