foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đinh Thị Thanh Tâm; PGS. TS. Nguyễn Ngọc Đệ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959786/ T120. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá hiện trạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ Măng cụt ở huyện Cầu Kè nhằm đề xuất giải pháp cho canh tác bền vững cây Măng cụt của Tỉnh Trà Vinh nói chung và huyện Cầu Kè nói riêng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn