foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Hải Đảo; TS. Nguyễn Hồng Tín (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.16/ Đ108. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là nhận ra được thuận lợi, khó khăn, lợi thế và tiềm năng của mô hình lúa tôm càng xanh và lúa 2 vụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Từ đó, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của mô hình góp phần cải thiện thu nhập và sinh kế hộ dân vùng ven biển tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn