foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Thị Ái Dân; TS. Nguyễn Thị Đấu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5/ D121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện đề tài “Phân lập và tuyển chọn dòng vi khuẩn Lactobacillus có tiềm năng probiotic từ đất trại và ruột gà” nhằm tìm ra dòng Lactobacillus có những đặc tính tốt để sản xuất probiotic.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn