foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Phạm Ngọc Anh.

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2010. Mô tả: 290Tr, kích thước: 15x21 cm. Số định danh: 335.4346 A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Tóm tắt:

Sách gồm 7 chương trình bày đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh ... và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn