foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thanh Tùng. PGS. TS. Trần Hồng Liên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 125Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 306.60959799T513. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Trình bày nội dung, đặc điểm của Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước, từ đó chỉ ra ảnh hưởng của Hội đối với đời sống văn hóa của người Khmer tỉnh Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực và khắc phục những tiêu cực của Hội đối với đời sống văn hóa của người Khmer tỉnh Sóc Trăng hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn