foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Tính; TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 101Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.09597/ T312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thứ nhất, nghiên cứu vai trò đình làng trong truyền thống và biến đổi để từ đó thấy được những biến đổi của đình làng cho đến thời điểm hiện tại. Qua đó, góp phần tìm hiểu được quá trình và sự chuyển đổi văn hóa của một khu vực dân cư đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thứ hai, xã hội hiện đại tồn tại nhiều thiết chế văn hóa tương ứng nhưng đình vẫn tồn tại và việc nghiên cứu vai trò đình làng nhằm để tìm hiểu thêm và đúng vai trò của đình làng trong đời sống văn hóa cư dân nơi đây, từ đó nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Việt ở Nam Bộ. Thứ ba, qua khảo sát thực trạng tìm ra những biểu hiện và nguyên nhân làm biến đổi các thành tố quan trọng của các ngôi đình. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp có thể thực thi trong điều kiện thực tế của địa phương, nhằm nâng cao vai trò và giá trị của đình làng trong việc bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng, đồng thời đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Khánh Thạnh Tân.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.