foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Đỗ Trọng Miên, Vũ Đình Dịu.

Nhà xuất bản Xây dựng. Năm XB: 2005.

Mô tả: 119Tr. Kích thước: 19x27m.

Nội dung:

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống cấp nước. Chương 2: Mạng lưới cấp nước. Chương 3: Cấp nước cho công trường xây dựng. Chương 4: Hệ thống cấp nước bên trong nhà. Chương 5: Khái niệm chung về thoát nước. Chương 6: Hệ thống thoát nước trong nhà. Chương 7: Thi công đường ống.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn