foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Đỗ Đình Xuân (chủ biên).

Nhà xuất bản: Y Học. Năm XB: 2012.

Mô tả: 311Tr, kích thước: 19x27cm. Số định danh: 610.73 X502/T1. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 2.

Tóm tắt: Lịch sử phát triển ngành điều dưỡng; Quy trình điều dưỡng; Nhu cầu cơ bản của con người; Hồ sơ bệnh nhân và cách ghi chép; Tiếp nhận bệnh nhân vào viện, chuyển viện và ra viện,..

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn