foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Phương Thảo; PGS. TS. Huỳnh Ngọc Thụy (người hướng dẫn).

Đại học Y Dược TP.HCM. Năm: 2018.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 616.362 / Th108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Sàng lọc tác dụng chống oxy hóa và tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro các cao phân đoạn của thân cây Hồng quân;

- Chọn phân đoạn có tác dụng mạnh để phân lập và xác định cấu trúc của các chất phân lập được;

- Thử hoạt tính sinh học của chất tinh khiết thu được sau khi phân lập.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn