foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Hữu Phúc; TS. Hoàng Minh Trí (Người hướng dẫn Khoa học).

Trường ĐH Cần Thơ. Năm XB: 2011

Mô tả: 142Tr, kích thước: 21x29 cm

Số định danh: 623.8 Ph506. Vị trí: Phòng đọc.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Trong luận văn này, tác giả sẽ tìm hiểu và ứng dụng các phương pháp điều khiển như: điều khiển đặt cực, điều khiển trượt và điều khiển mờ nhằm thiết kế một bộ điều khiển phù hợp cho mô hình con nêm ngược tự cân bằng.

Các mục tiêu chính của đề tài gồm:

- Mô hình hoá đối tượng con nêm ngược tự cân bằng.

- Tìm hiểu và nghiên cứu 3 phương pháp điều khiển là: điều khiển đặt cực (Pole-Placement control), điều khiển trượt (Sliding Mode control) và điều khiển mờ (fuzzy control).

- Sử dụng các phương pháp điều khiển nêu trên và công cụ mô phỏng Matlab/Simulink, tiến hành thiết kế bộ điều khiển góc nghiêng của con nêm ngược nhằm điều khiển con nêm ngược tự cân bằng.

- Thực hiện ứng dụng các giải thuật điều khiển đã tìm hiểu để lập trình cho mô hình con nêm ngược tự cân bằng thực nghiệm do tác giả tự chế tạo, với mục tiêu là con nêm ngược sẽ giữ thăng bằng tốt.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn