foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Quốc Nghĩa; PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp, TS. Đặng Hoài Phương (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2018.

Mô tả: 241Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 004/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu cách tiếp cận bất đối xứng của phương pháp phân tích hàm ý thống kê, trong đó quan tâm đến độ đo chỉ số hàm ý thống kê, độ đo cường độ hàm ý thống kê và khuynh hướng biến thiên hàm ý thống kê. Từ đó xác định mối quan hệ hàm ý thống kê giữa các sản phẩm cần tư vấn cũng như mức độ hàm ý giữa các nhóm người dùng dựa trên phương pháp phân tích hàm ý thống kê. Nghiên cứu các mô hình tư vấn hiện tại như: tư vấn dựa trên nội dung, tư vấn dựa trên lọc công tác, tư vấn dựa trên tri thức, tư vấn dựa trên đặc tính nhân khẩu học và mô hình tư vấn tích hợp, quan tâm đến mô hình tư vấn dựa trên lọc cộng tác sử dụng các độ đo tương đồng. Trên cơ sở đó, đề xuất các mô hình tư vấn lọc cộng tác dựa trên các độ đo được đề xuất từ phương pháp tiếp cận bất đối xứng: chỉ số hàm ý thống kê, cường độ hàm ý thống kê, tương đồng hàm ý thống kê và luật kết hợp.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.