foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Liêu Triệu Minh Trân; PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 44Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 005.748 / Tr121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Áp dụng giải thuật cây quyết định dùng hàm phân hoạch Bayes (thử nghiệm Kolmogorov-Smirnoff) và luật gán nhãn cục bộ dữ liệu thay thế hàm phân hoạch (Shannon entropy hay chỉ số Gini) trong phân lớp dữ liệu không cân bằng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn