foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 004.678/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện nghiên cứu tổng quan về hệ tìm kiếm thông tin văn bản. Trọng tâm tập trung nghiên cứu các vấn đề về tìm kiếm dựa trên từ khóa, cách tiếp cận lập chỉ mục dựa trên từ khóa, tính độ tương đồng từ khóa, xếp hạng kết quả trả về. Xây dựng công cụ cho phép tìm kiếm các bài viết, các tập tin đính kèm theo bài viết có nội dung phù hợp với nhu cầu tìm kiếm của người dùng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn