foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tạ Thị Tuyết; TS. Trương Quốc Định (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 55Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.7/ T528. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu nhu cầu, tiêu chí phòng trọ đáp ứng yêu cầu của người thuê. Mô tả bài toán, phân tích thiết kế các mô hình dữ liệu, các chức năng để đánh giá. Cài đặt hệ thống thử nghiệm. Nghiên cứu mô hình từ khóa chủ đề phục vụ trích xuất quan điểm từ ý kiến của người thuê trọ. Đề nghị cách chấm điểm nhà trọ theo tiêu chí dựa trên quan điểm trích xuất từ ý kiến của người thuê trọ. Thử nghiệm đánh giá mô hình đề xuất

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn