foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Thu Trang; PGS. TS. Nguyễn Thái Nghe (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 004.21/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu về nền tảng chatbot, nghiên cứu lý thuyết và chọn giải pháp tối ưu nhất để xây dựng chatbot. Thu thập dữ liệu để xây dựng bộ dữ liệu câu hỏi/trả lời trong tư vấn tuyển sinh đào tạo chatbot (dự kiến 05 bộ câu hỏi). Phân tích, thiết kế và xây dựng nền tảng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh tại trường Cao đẳng nghề Trà Vinh. Thực nghiệm và đánh giá độ chính xác của chatbot dựa trên bộ câu hỏi đã thu thập được. Hệ thống ứng dụng các công nghệ mã nguồn mở để xây dựng chatbot, giảm chi phí xây dựng hệ thống, chi phí bản quyền. Mặt khác cũng sẽ dễ dàng nâng cấp, tùy chỉnh, lập trình thêm tính năng khi cần thiết, không lệ thuộc vào quá nhiều vào các nền tảng đã xây dựng sẵn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn