foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh; PGS. TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 50Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 004.693/ Kh107. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu lý thuyết và các công nghệ xây dựng nền tảng Chatbot. Thu thập thông tin, số liệu để xây dựng các bộ dữ liệu huấn luyện Chatbot. Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống Chatbot.Huấn luyện Chatbot trên các bộ dữ liệu đã xây dựng. Triển khai và tích hợp Chatbot vào hệ thống khảo sát trực tuyến và website của phòng Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Trà Vinh..

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn