foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Lam; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 536.7 / L104. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình toán RC phân tích nhiệt động lực học của tòa nhà và mô phỏng bằng phần mềm Open studio, đồng thời kết hợp so sánh kết quả mô hình phân tích với số liệu thu thập để ước lượng được thông số cho mô hình nhiệt động lực học RC (Resistance-Capacity). Từ đó, đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong công trình xây dựng sẽ mang lại hiệu quả cao.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng Mô phỏng toàn diện mô hình 3D của tòa nhà văn phòng Khoa học và Công nghệ sử dựng phần mềm Sketchup;

- Xây dựng mô hình toán RC phân tích nhiệt động lực học và dùng công cụ phần mềm OpenStudio, Sketchup mô phỏng, đánh giá kết quả phân tích nhiệt động lực học của tòa nhà;

- So sánh từ kết quả mô hình phân tích và số liệu thu thập để ước lượng được thông số của mô hình nhiệt động lực học RC (Resistance-Capacity).

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn