foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Trọng Nghĩa; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31243/ Ngh301. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng hai mô hình Mạng nơron nhân tạo (ANN), một mô hình cho lò hơi, một mô hình cho tuabin;

- Tích hợp mô hình ANN cho lò hơi và mô hình ANN cho tuabin vào một mô hình ANN mô phỏng một nhà máy nhiệt điện để dự báo công suất phát của nhà máy.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn