foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Minh Tân; TS. Nguyễn Hoàng Dũng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.310285/ T121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là tối ưu hóa hiệu suất của pin năng lượng mặt trời sử dụng hệ thống tản nhiệt bằng nước và điều hướng theo cường độ lớn nhất của ánh sáng mặt trời với các chỉ số của pin (nhiệt độ, dòng điện, điện áp và công suất) được giám sát dựa trên hệ SCADA.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn