foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Thùy, TS. Phạm Ngọc Toàn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ của công tác chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Châu Thành – tỉnh Trà Vinh. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện KSNB của công tác chi thường xuyên NSNN tại KBNN Châu Thành – tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn