foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Cao Thị Luyến; TS. Huỳnh Tấn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ L527. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Từ đó đề xuất các các giải pháp nhằm làm giảm nguy cơ thất thoát quỹ BHXH, thực hiện chi đúng, chi đủ số tiền thực nhận cho đối tượng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn