foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thiện Thuận, TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 100tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011 - 2016 để thấy được các tồn tại, yếu kém. Từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp để đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Phân tích và đánh giá thực trạng thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2011-2016 để có cái nhìn toàn diện vấn đề: những điểm làm tốt, những điểm còn hạn chế, yếu kém trong thu hút đầu tư; cũng như tìm ra các nguyên nhân của những thành công và hạn chế đó;

Dựa trên các nguyên nhân của những thành công và hạn chế, tác giả đề xuất một số giải pháp thích hợp và có tính khả thi nhằm đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.