foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Hồng; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2 / H455. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh tại Chi cục Thuế huyện Thạnh Phú.

Mục tiệu cụ thể:

- Phân tích, khái quát thực trạng công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre;

-Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

 

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.