foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Vũ Phong; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.6 / Ph431 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng Liêm đến năm 2025

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hoạt động đầu tư công tại huyện Vũng Liêm, giai đoạn 2012 – 2016 để thấy những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân hạn chế trong đầu tư công thời gian qua;

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại huyện Vũng Liêm đến năm 2025.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.