foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Minh Giám; TS. Nguyễn Hữu Đặng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.24 / Gi104 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các DN trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về tình hình thu thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre;

- Phân tích các hành vi gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bến Tre;

- Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế gian lận thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.