foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Dưỡng Nhi; TS. Lê Thị Thu Diềm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 334.683/ Nh300. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khái quát tình hình Hợp tác xã trên địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Phân tích thực trạng phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Đề xuất giải pháp phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn