foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Hoài Nam; PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2/ N104. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh để đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh tại Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn