foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Vĩnh; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 680.0959786/ V312. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng đào tạo nghề và việc làm cho lao động nông thôn tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2020.Đề xuất giải pháp hoàn thiiện công tác ĐTN cho LĐNT tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn