foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Vũ Thị Minh Chuyền; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959799/ Ch527. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khái quát cơ sở lý luận và tình hình sản xuất lúa đặc sản của địa bàn tỉnh Sóc Trăng.Phân tích thực trạng sản xuất lúa đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất lúa đặc sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn