foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mỹ Dung. PGS. TS. Phước Minh Hiệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.00285/ D513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố thúc đẩy hành vi chuyển đổi số của các thành viên thuộc Trường Đại học Trà Vinh. Từ đó đề xuất các hàm ý chính sách về các nhân tố để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Đại học Trà Vinh hướng tới mô hình đại học tiên tiến.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn