foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trương Phương Thảo. PGS. TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Th108. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng (KNTCTD) tại BIDV Trà Vinh của DNNVV lĩnh vực xây dựng, qua đó đề ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao KNTCTD tại BIDV của DNNVV lĩnh vực xây dựng trong thời gian tới


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn