foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang; TS. Vũ Minh Tâm (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 93Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Tr106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá về sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ hành chính công lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh. Từ đó kiến nghị hàm ý chính sách nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ hành chính công phục vụ phát triển kinh tế xã hội.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn