foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Thị Loan Anh; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.70959786/ A107. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thực hiện đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh” nhằm đưa ra phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến NL của DNNVV trên địa bàn trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao NL của cộng đồng các DN này trong thời gian xấp tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn