foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Châu Thị Kim Ngân; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 378.007/ Ng121. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng hoạt động học tập trực tuyến của Việt Nam hiện nay. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến Ý định tham gia HTTT của những người đi làm tại Trà Vinh và thông qua các số liệu, các phép thống kê đo lường, xem xét tầm quan trọng của từng yếu tố. Qua đó đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của học tập trực tuyến để tăng ý định tham gia học tập trực tuyến của người đi làm tại Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn