foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Minh Phúc; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.47910959786 / V121. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng công tác Quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực trong ngân hàng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích khái quát đặc điểm nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh;

- Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh;

Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.