foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trường Thanh; PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 343.597034 / Th107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là qua nghiên cứu pháp luật về thu ngân sách địa phương (NSĐP) cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về thu NSĐP trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn pháp luật về thu NSĐP.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.