foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hàn Văn Long; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / L431. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ phòng ban và đề xuất hàm ý quản trị góp phần nâng cao sự hài lòng trong công việc của cán bộ phòng ban tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng hài lòng công việc của cán bộ phòng ban tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của cán bộ phòng ban tại trường cao đẳng cộng đồng Hậu Giang;

- Đề xuất hàm ý quản trị góp phần nâng cao sự hài lòng trong công việc của cán bộ phòng ban tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.